مشاوره کسب و کار رایگان

برای جذب سرمایه‌گذار چه نکات مهم یا شیوه ای را پیشنهاد می دهید؟

پاسخ مشاور : در ارتباط با جذب سرمایه گذار , هر تجارتی که شما تعریف می کنید یکسری KPI دارد , KPI  شاخص ارزیابی عملکرد یا شاخص کلیدی عملکرد است به عنوان مثال در یک تجارت گردش مالی یا ترنوبری که تعریف می‌کند , اگر شما بیزینس تان را راه‌اندازی کردید و اگر یک میلیون تومان سرمایه‌گذاری کردید اولا این یک میلیون تومان چقدر توانسته است شاخص‌های kpi را تغییر دهد؟ ...