مشاوره کسب و کار رایگان

برای گرفتن وام کارآفرینی باید به کجا مراجعه کنم؟ من می خواهم کار جدیدی راه بیاندازم

پاسخ مشاور : در ارتباط با گرفتن وام کارآفرینی , ابتدا مطمئن شوید که کار جدید را به آن اشراف دارد و مهارت پیدا کرده اید , آموزش‌های فنی و حرفه‌ای خیلی مهم است , آموزش‌های کارآفرینی خیلی مهم است , طرح کسب و کار بسیار مهم است تأکید می‌کنم اگر به صورت گروهی کار کنید جایگاه ویژه خود داشت.برای کسب و کارهای کوچک در حال حاضر صندوق کارآفرینی امید حمایت های لازم را انجام می دهد ...

مشاوره کسب و کار رایگان

با لیسانس حسابداری و ۱۵ میلیون تومان سرمایه چه کسب و کارهایی می توان ایجاد کرد؟

 جواب: کارآفرین ها بر حسب توانایی خود کسب و کاری را شروع می کنند ،شما با لیسانس حسابداری می توانید یک سری کارهای مربوط به حسابداری انجام دهید و یا شرکت حسابرسی را تاسیس نمایید یا ...