مشاوره کسب و کار رایگان

با سرمایه ۳۰ میلیون تومان چه کارهایی می توانم انجام دهم ؟ من مدرک لیسانس حقوق و فوق لیسانس تجارت بین الملل و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دارم

پاسخ مشاور: من با این موضوع که بگویید ، سرمایه 30 میلیون تومانی دارید و می خواهید کسب و کاری راه اندازی کنید یا کارآفرینی انجام دهید مشکل دارم  به این علت که هیچ وقت از علایق و مهارت ها و خیلی موارد دیگری که در زندگی دارید و می توانید از آنها  بهره بگیرید، صحبت نمی‌کنید.

بهتر است به این شکل مطرح کنید:
 من به این زمینه علاقه دارم و در این زمینه مهارت دارم و در کنار آن هم سرمایه‌ی دارم به این مبلغ و چطور میتوانم سراغ بحث کارآفرینی بروم تغییر سوال باعث میشود که تغییر نگرش داشته باشید و بعضی وقت ها خیلی موفق تر باشید و باعث شود بیشتر نیمه پر لیوان رو ببینید...