اخبار و اطلاعیه ها

بیوگرافی مهندس محمد علیزاده

مدرس دانشگاه
رتبه 220 ارشد
رتبه 39 کارشناسی
مدیریت دولتی دانشگاه تهران
مهندسی ICT دانشگاه شهید شمسی پور تهران
مدیر و مشاور هنرستان های کرج , هشتگرد , نظرآباد , آبیک , آمل , بابل