آموزش برندینگ - Branding

معنا و مفهوم برند چیست؟

در این مقاله به این سوال پرداخته می شود که معنا و مفهوم برند چیست و تفاوت برند با محصول در چیست؟

اگر بخواهیم معنی و مفهوم برند را به طور جامع بررسی نماییم باید تعریف برند را از منظر مشتریان , فروشندگان  , سهامداران , کارکنان و مدیریت تعریف کنیم.