ابزار پیشنهاد و انتخاب نام تجاری - نام شرکت - نام دامنه سایت

اولین گام موفقیت در کسب و کار , انتخاب نام تجاری مناسب است.مردم از طریق نام تجاری تان محصولات و خدمات شما را می شناسند.سایت نام تجاری اولین و برترین ابزار پیشنهاد و انتخاب نام تجاری (برند) است.جهت شروع فرآیند انتخاب نام برای شرکت , مغازه , سایت و ... در سایت نام تجاری ثبت نام نمایید.

معیارهای اصلی انتخاب برند

بیانگر امتیازات محصول , راحتی در تلفظ , قابل نگارش به سایر زبانها , مختصر و مفید , متمایز , قانونی و قابل ثبت

شیوه های غلط انتخاب نام تجاری

استفاده از نام های اختصاری , نام های عمومی یا General , نام های بی معنی غیر مرتبط , نام هایی که عملکرد شما را محدود کنند

برخی از روشهای انتخاب برند سیستم سایت نام تجاری

نام های تجاری تشریحی و مرتبط با کارآیی , نام های تجاری استعاره ای , نام های تجاری تصویری , نام های تجاری ترکیبی , نام های اختیاری و ...

استراتژی انتخاب نام برند

کاری که این نام باید انجام دهد را مشخص کنید , این نام با محصولات و خدمات موجود شما چگونه باید برخورد کند , یکی از انواع روشهای انتخاب نام برند را تعیین کنید , معیارهای ارزیابی اسم برند انتخاب شده را تعیین کنید

قوانینی که برای انتخاب برند باید رعایت کنید

از نام های توضیح دهنده استفاده کنید , نام شما باید حس مثبت در خود داشته باشد , سعی کنید بیش از حد درگیر مدها یا روندهای زود گذر نشوید , از انتخاب نام های مشکل خودداری کنید

کارهایی که باید قبل از انتخاب نام تجاری انجام دهید

توصیه می شود کتاب خوب نام های تجاری تنبل , زرنگ , خنثی را مطالعه کنید , درباره مخاطبین بازار خود فکر کنید , رقبا را چک کنید , لیست کاملی از نام های قابل استفاده تهیه کنید